NSK W0601C-7PY-C3Z2 NSK滚珠丝杠代理   产品参数

NSK W0601C-7PY-C3Z2 NSK滚珠丝杠代理

尺寸 单位:mm

NSK W0601C-7PY-C3Z2 NSK滚珠丝杠代理此型号部分数据来源于TSUBAKI 45TTFA12 tsubaki数控滚珠丝杆型号